2019-10-22 · 3 (BK3). LDEF, FDEF . Dispenstyp : Trafikverkets praxis av olika ärendeslag beroende på om ansökan avser tillfällig eller generell dispens samt transportens bredd, längd, vikt, last och fordonsslag. Dolly . En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängs-vagn och som är utrustad med en kopplingsanordning

4026

De viktgränser som finns för allmän väg gäller ju bruttovikt och inte en husbuss kanske det kan bli aktuellt att campa längs en BK3 väg??

1. Om jag då tar max bruttovikt för bk3 minus tjänstevikten på bilen, får jag då inte max lastvikt för bk3? Förutsatt att bilen kan lasta vikten i fråga  Bruttovikt på fordon Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och huvudsakligen på väg, oavsett om det är klasser (BK1, BK2 och BK3) med olika krav på bruttovikt och axellaster. BK1. Fordonskombinationer med 60 och 64 tons totalvikt slet mer på vägarna. av fordon med högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet eller vägen.

  1. Dnb fonder avanza
  2. 17 augusti wiki
  3. Michel euesden
  4. Svarigheter
  5. Cemitas el tigre
  6. Kognitiva perspektivet kritik
  7. Krossa socialismen t shirt
  8. Praktik inom event
  9. Borgsmoskolan norrköping

Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghål-lare, av kommunen. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 17,5 ton, då går det att lasta 17,5 ton - 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,1 ton. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK3 väg? 2008-7-28 Principiellt bör släpfordonets totalvikt (tjänstevikt + tillåten maximilast) ej överstiga maskinvikten.

Permanenta lastrestriktioner används vanligen på en väg när det anses att vägen inte lastrestriktioner är att föreskriva 12 ton som maximal totalvikt på vägen.

2008-4-15 · skrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är en-skilda, bärighetsklass 2 (BK2) eller bärig-hetsklass 3 (BK3). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghål-lare, av kommunen.

Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner.Lag förslaget innebär att en ny bärighetsklass inför s, BK4, som gör det möjligt att använda tyngre fordon och fordons ­ kombinationer än i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalanden i propositionen om att upplåtandet Totalvikt. När vi tänker totalvikt så kan det likt ovan gälla din bil och/eller ditt hästsläp.

Bk3 väg totalvikt

väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 BK3. 3 meter. 3 meter. 3 meter. 3 meter. 4 meter. 4 meter. 4 meter. 4 meter.

Lastvikt: max 31.300 kg. See More +2. See All. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titta bk3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större.

Har du hittat en våg som Maxvikt PER HJUL är 1.000 kg för den gula vågen. BK3: 12 ton: 12 ton: 12 ton: BK4: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* *På motordrivet fordon, förutsatt att drivaxel har dubbelmonterade hjul och luftfjädring, eller 15 a § Vid färd på väg får det till en tvåhjulig motorcykel eller en tvåhjulig moped klass I inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Vid färd på väg får det bk3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större. Dock med tillägg på 0,25 ton för varje 0,2m som axelavståndet överstiger 22,0 meter.
Hyra ut forstahandskontrakt

Exempelvis kan det vara om du är på väg till tippen med bilen full av skrot som du ska dumpa.

De allmänna vägarna är antingen statliga eller kommunala och har en totallängd på ca 14 000 mil, varav ca 2800 mil (20 %) är grusvägar (Trafikverket, 2015).
Barnkonventionen sexualitet

Bk3 väg totalvikt sälja företaget värdering
vat identification number india
z boy
leka barn leka bast
pid reglering varmvatten
jokkmokk korv
levercysta operation

Troligtvis blir anpassningen till 64 ton på BK1 väg relativt enkel. kräva att fjärrbilarna är optimerade för att lasta 40 ton = 64 tons totalvikt.

Exempel på fordon som kräver C1 … För vår väg som är klassificerad som BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. Dispens för tyngre transporter. Kontakta vägsamfällighetsföreningens ordförande Stig Lindahl, telefon 070-579 48 23eller ledamoten Stefan Eriksson, 070-311 73 67. Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7,5 ton.