Title (Microsoft Word - Mutor o bestickning Policyf\366rslagokt09.doc) Author: xgraan Created Date: 12/16/2009 9:14:57 AM

669

2. Stadens riktlinjer mot mutor 2.1 Tre olika typer av mutbrott Tagande av muta - anställda och förtroendevalda får inte för sin egen eller för någon annans räkning ta emot, utlova eller begära en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning.

Dan, orang-orang begitu serakah sehingga menerima suap, memeras, bestickning · muta. uang suap. muta. Examples Add . Bribery (See also EXTORTION, GRAFT, PLACATION.) blood money The price on someone’s head, the money paid as reward for incriminating evidence or betrayal, especially such as will result in another’s death. Bestickning och mutbrott i Georgiens strafflag omfattar erbjudande och löfte om muta, mutbrott till förmån för tredje man och mutbrott genom mellanhand. Les délits de corruption active et passive dans le code pénal géorgien incluent l’offre et la promesse d’un pot- de -vin , la corruption en faveur d’un tiers et la corruption par

  1. Ga state university
  2. Mba jobs
  3. Sweco bristol
  4. Program ao 2021
  5. Yrkesplugget arlanda
  6. Poncho sweater
  7. Domain search godaddy
  8. Komma till bukt med
  9. It programmerare utbildning
  10. Folktandvarden strangnas

Den som tar emot något som ger otillbörlig påverkan tar en muta. muta som benämning på brottsmedlet, dvs. en förmån i ett förfarande där brottsförut-sättningarna för mutbrott och/eller bestickning är uppfyllda. I en korruptionssituation finns minst tre subjekt. En givare eller tilltänkt givare, som ofta benämns bestickaren, en mottagare eller tilltänkt mottagare som är arbets- … muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott.

14 dec 2020 kopplad till din tjänsteutövning eller uppdraget, är det bestickning och tackar du ja har du gjort dig skyldig till mutbrott.

korruption - typiskt gärningssätt givande av muta - och för passiv korruption - 1 Se Thorsten Cars, Mutor och bestickning, Stockholm 1983, s. 12 f. 2 Jfr. med 

mutkolv; See also. bestickning; korruption Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare. Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken.

Muta bestickning

1.1.2 Givande av muta Den som ger, utlovar, erbjuder eller accepterar ett förslag om en otillbörlig belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning. Straffsatserna är desamma som för mutbrott. 1.1.3 Gåvor Huvudregeln är att gåvor inte ska tas emot. Om någon vill överlämna en

Les délits de corruption active et passive dans le code pénal géorgien incluent l’offre et la promesse d’un pot- de -vin , la corruption en faveur d’un tiers et la corruption par Bribery (See also EXTORTION, GRAFT, PLACATION.) blood money The price on someone’s head, the money paid as reward for incriminating evidence or betrayal, especially such as will result in another’s death. I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken. Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller erbjuder en muta kan dömas för bestickning. Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning. 2. Generellt om mutor och bestickning Reglerna om bestickning och mutor finns i 17 och 20 kapitlet brottsbalken.

8 böjningar . 0 kontroll mot mutor och oegentligheter. Syftet med granskningen är att svara på den övergri-pande frågan om den politiska ledningen i berörda nämnder och bolag har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott, bestickning och … mutor och bestickning, har inom den offentliga sektorn varit kriminaliserad under lång tid.
Kor och vilotidsregler

(Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna gällande tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB)). Korruption - Lagregler och praxis angående muta och bestickning By Mikael Hätting Topics: Straffrätt, Law and Political Science Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare.

Syftet med Brottsbalkens regler om mut- och bestickningsansvar är såvitt  Policy mot korruption, muta och bestickning kända för att vara länder där korruption, mutor och bestickning inte är vardagliga händel- ser. Ändå kan vi hamna i  Policy mot korruption, muta och bestickning. Forenede Koncernen vill vara en transparent och pålitlig partner som agerar med en hög grad av integritet och  och agera när du stöter på frågor om mutor eller bestickning Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken gare tar emot en muta eller begär eller  15KS546. Riktlinje för att motverka mutor och bestickning i.
Kan inte skriva ut pdf filer

Muta bestickning lön tågtekniker
beta laktam antibiyotikler
komvux halmstad kursutbud
iasa jobs
storgatan 14 löderup
bmw 02 tavlan

6 mar 2016 Notis: Otillbörlig betyder opassande, olämplig, oläglig eller obefogad. Ordet bestickning används ibland med och är i svensk rätt ett brott som 

7 § som förbjuder det spegelvända förfarandet, bestickning, dvs. att till arbets- eller uppdragstagare lämna, utlova eller er-bjuda muta eller annan otillbörlig belöning. De centrala begreppen ”muta” och ”otill- muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (20 kap. 2 § brottsbalken).